Köp- och anmälningsvillkor

Allmän information och definitioner

Med benämningarna ”Vi”, ”vi”, ”våra” och ”oss” nedan menas Solvikingarna, org. nr 852000-2174, Skatås Motionscentral, Stuga nr 17, 416 55 Göteborg.

Villkor för köp av startplats

För att anmäla dig till något av våra lopp behöver du vara 18 år. Om du är under 18 år måste du ha målsmans godkännande för att kunna ingå ett avtal. Då du registrerar eller anmäler någon annan person än dig själv försäkrar du genom ditt godkännande av våra villkor att även denna person har tagit del av och godkänner våra villkor på samma sätt som du har gjort.

Du deltar i loppet helt på egen risk.

En genomförd betalning innebär att du godkänner våra köp- /anmälningsvillkor och samtycker till att namn, födelsedatum och kontaktuppgifter registreras i vårt register. Genom anmälan godtar du också att ditt namn, klubb/ort samt födelseår offentliggörs i våra start- och resultatlistor.

Solvikingarnas samarbetspartners kan i vissa fall få möjlighet att disponera vårt adressregister för riktade erbjudanden till våra deltagare.

Bilder som tas under våra arrangemang kan visas på vår hemsida samt komma användas i annonser och trycksaker för kommande upplagor av loppet.

Observera att en anmälan till våra lopp kan ångras fram till det att betalning skett. En betald anmälan ses som definitiv och återlöses ej. (Se även reklamation / ångerrätt).

Byte av klass kan ske fram till och med sista anmälningsdag, eller på tävlingsdagen utan kostnad förutsatt att klassen/distansen inte är fulltecknad. Kontakta vårt kansli.

Då Solvikingarna är en allmännyttig ideell förening är den verksamhet som bedrivs inte att se som ekonomisk verksamhet i mervärdesskattelagens mening varför moms varken ska läggas till eller dras bort från våra priser. Vi förbehåller oss rätten att justera våra priser och avgifter. Vi reserverar oss även för eventuella tryck- och skrivfel samt för slutförsäljning.

Reklamation / ångerrätt

En anmälan till våra lopp kan ångras fram till dess att betalning skett. En betald anmälan ses som definitiv och återlöses ej

Betalning

Anmälan och betalning sker via vår partner Mittlopp.se i den period som står angivet i loppinformationen. Vid frågor om betalningen, kontakta info@mittlopp.se

Har du ett presentkort utställt av Solvikingarna, hör av dig till kansli@solvikingarna.se innan du gör din anmälan.

Friskrivning

Solvikingarna förbehåller sig rätten rätten att:
• ställa in ett lopp då vi eller myndighet bedömer att detta är nödvändigt för din och andra deltagares säkerhet eller hälsa och i förekommen anledning återbetalas inte den erlagda avgiften
• inte utdela skadestånd eller annan kompensation då loppet ställs in på grund av händelser som är utanför vår kontroll såsom hårt väder, brand, översvämning, strejk eller andra orsaker
 

Kontakt

Solvikingarna
Skatås Motionscentral
416 55 GÖTEBORG

kansli@solvikingarna.se