Arbetsgrupper

Merparten av det löpande arbetet i Solvikingarna sköts av föreningens olika arbetsgrupper bestående av engagerade medlemmar. Solvikingarnas träningsaktiviteter och andra verksamheter står helt och faller med medlemmarnas ideella insatser.

Vilka arbetsgrupper som ska finnas beslutas av styrelsen, och ska arbeta efter de övergripande direktiv som styrelsen beslutat om. Inom grupperna utses en samordnare som sammankallar gruppen och ansvarar för att kommunicera med styrelsen.

I Solvikingarna finns för närvarande följande aktiva arbetsgrupper:

Tränargruppen

Tränargruppen planerar och bedriver klubbens träningsverksamhet, med den främsta uppgiften att genomföra klubbens träningspass. Gruppens samordnare och huvudansvariga är Anders Bogelius och Lisa Persson. Läs mer om tränargruppen och klubbens tränare.

KM-gruppen

KM-gruppen arrangerar fem officiella och två inofficiella klubbmästerskap varje år. Gruppen bistås av extra funktionärer till varje tävling. KM-gruppens samordnare är vakant .

Grand Prix-gruppen

Denna grupp håller i klubbens interna Grand Prix-tävling. De utser vilka tävlingar som ska vara med (2012 ingick 16 externa tävlingar och 6 KM), sköter resultathantering samt anordnar prisutdelning. GP-gruppens samordnare är Joachim Persson.

Medicinska rådet

Medicinska rådet består av personer med kompetens inom olika sjukvårdande yrken. Gruppen ansvarar för sjukvård vid klubbens tävlingar, men även vid andra arrangemang. Gruppen har även som uppgift att bistå klubbens medlemmar med råd angående löparskador samt att hänvisa till rätt insats eller vårdnivå för hjälp och behandling. 

Samordnare för medicinska rådet är vakant.

Kafégruppen

Kafégruppen ansvarar för mat eller fika till Vårtävlingarna, till föreningens årsmöte och till olika medlemsaktiviteter under året. Kafégruppen saknar för närvarande samordnare. Är du intresserad att arbeta i gruppen, kontakta styrelsen.

Medlemsgruppen

Gruppen för medlemsstöd har till övergripande uppgift att uppmärksamma aspirerande och befintliga medlemmar. Det handlar särskilt om att uppmuntra intresserade personer att ansöka om medlemskap, att förse nytillkomna medlemmar med information, att uppmärksamma klubbens jubilarer samt att uppmuntra alla medlemmar att tävla för klubben.

Därtill har gruppen ansvar för att bekräfta beviljade medlemsansökningar, bevaka att medlemsavgifter kommer in och rapportera in betald medlemsavgift från klubbens alla medlemmar. Gruppen sköts av Solvikingarnas kanslist.

Klädgruppen

Klädgruppen har till uppgift att ta fram tävlings- och träningskläder i Solvikingarnas färger som uppfyller klubbens önskemål. Nyfiken på aktuella klubbkläder? Gruppens samordnare är vakant just nu och hantering sköts av kansliet.

Stuggruppen

Stuggruppen ansvarar för inköp av möbler och större utrustning till stugan, tillsyn och översyn av servicebehov samt övergripande planering av tomten utanför stugan. Stuggruppens samordnare är Thor Wahlberg.

IT-gruppen

IT-gruppen ansvarar för klubbens samtliga IT-frågor. De viktigaste uppgifterna är:

  • Köpa in och underhålla kansliets IT-utrustning
  • Agera support för kanslisterna
  • Övergripande ansvar för klubbens hemsidor
  • Ansvara för klubbens internethotell inklusive e-postkonton
  • Ansvar för hantering av klubbens tidtagningssystem

IT-gruppens samordnare är Stefan Litzén.

Veterangruppen

Beskrivning kommer

Marknadsföringsgruppen

Marknadsföringsgruppen arbetar med klubbens samarbete med sponsorer och andra samarbetspartners. 

Årets Solviking

Denna grupp utser varje år de två medlemmar som ska få hederspriset Årets Solviking. Gruppen består av förra årets två pristagare tillsammans med en tredje person som utses av de två andra medlemmarna.