Antidopingpolicy för Solvikingarna

 • Vinnaren ska kunna glädja sig över en ärlig seger.
 • Förloraren ska kunna känna sig trygg i att ha förlorat i ärlig kamp.
 • Åskådaren ska vara förvissad om att resultatet inte är en följd av förbjudna medel och metoder.

Handlingsplan

Så här förebygger Solvikingarna doping:

 • Informera klubbens tränare och medlemmar gällande antidopingpolicy med dess handlingsplan.
 • Informera klubbens tränare och medlemmar om Riksidrottsförbundets (RF:s) "Antidopingfakta".
 • Klubbens tränare genomför RF:s kunskapsprov i antidoping.
 • Uppmana klubbens medlemmar att göra RF:s kunskapsprov i antidoping.
 • Informera våra medlemmar om riskerna med att ta kosttillskott. Detta då risken för "olycksfallsdoping" på grund av felaktiga innehållsförteckningar är uppenbar.
 • Idrottare som fällts för dopingförseelse är inte välkommen att delta i klubbens träning eller använda klubbstugan under den tid avstängningen gäller.
 • Tränare som aktivt varit inblandad i dopingförseelser ska inte vara delaktig i klubbens verksamhet.
 • Använd symbolen Rena Vinnare för att visa klubbens hållning.

Handlingsplanen är ett levande dokument som ska debatteras, förändras och kompletteras under tidens gång.

Policyn i sin nuvarande form är antagen 2010-01-20. Länkar uppdaterade 2020-04-28