Inofficiella Moss-KM 2012

Datum (d/m)
25/7
Plats
Ugglemossen
Start
19:00
Tävlingscentrum
Ugglemossen, långa spången
Baninformation
Medsols mosse- och bergslöpning, 3 varv (ca 9km) för män, och 2 varv (ca 6km) för kvinnor.
Nummerlappar
Utdelas vid tävlingscentrum
Omklädning
I klubbstugan eller kom direkt.
Anmälan
Helst här på hemsidan, eller vid tävlingscentrum. Gratis anmälan för alla.
Vätska
Vid varvning och målgång.
Sista anmälningsdag
25/7
Efteranmälan
Ja!
Resultat
På hemsidan och i klubbstugan.
Priser
Älgapriset!
Allmän information
Samling 18:00 i klubbstugan eller kom direkt till spången en stund innan start. Gemensam start.
Upplysningar
Gunnar i klubbstugan på 21 15 89.
Övrigt
Blött och underbart!
Klubbmästerskap
Nej

Klasser

KlassDistansStartAvgift krExtra vid efteranm. kr
M9 km   
K6 km