KM 5 km terräng 2007

Datum (d/m)
10/4
Plats
Skatås
Start
18:00
Tävlingscentrum
Klubbstugan
Baninformation
5:an i Skatås
Nummerlappar
Fås i klubbstugan
Omklädning
Klubbstugan
Anmälan
Anmäl er helst här på hemsidan. Går också att ringa till Kent på kansliet 031-21 15 89. Alla medlemmar måste föranmäla sig. Det går att föranmäla sig på hemsidan fram till lunch på tävlingsdagen.
Vätska
Vid målgång
Efteranmälan
Icke medlemmar kan efteranmäla sig senast 17:30 i klubbstugan.
Resultat
Anslås i stugan och här på hemsidan direkt efter tävling.
Priser
Plakett till alla klassegrare. Fås vid senare tillfälle.
Allmän information
Icke medlemmar betalar 30:- vid start eller på postgiro. Icke medlemmar deltar utom tävlan men får officiellt resultat.
Upplysningar
Kansliet på 031-211589.
Klubbmästerskap
Ja

Klasser

KlassDistansStartAvgift krExtra vid efteranm. kr
K5 km   
K355 km   
K405 km   
K455 km   
K505 km   
K555 km   
K605 km   
K655 km   
K705 km   
K755 km   
K utom tävlan5 km   
M5 km   
M355 km   
M405 km   
M455 km   
M505 km   
M555 km   
M605 km   
M655 km   
M705 km   
M755 km   
M utom tävlan5 km