Vårtävlingarna 2020 - Anmälan

Vi använder MittLopp för att hantera anmälan och betalning. Du anmäler dig separat till respektive distans och det finns klasser för Herrar och Damer.

Med anledning av covid-19: 

Vårtävlingarna planeras för närvarande att genomföras enligt plan, dock med vissa förändringar;

  • - Antalet anmälda är begränsat till 200 personer för 16 km och 100 anmälda för 32 km.
  • - Anmälan stänger fredag 20 mars kl 23:59
  • - Ingen efteranmälan på tävlingsdagen
  • - Nummerlappsuthämtning sker utomhus, utanför Solvikingarnas klubbstuga från kl 08:30
  • - Startgrupper kan komma att införas, med någon minuts intervall
  • - Arrangören reserverar sig för inställt lopp om myndigheter beslutar detta

Anmäl dig till Vårtävlingarna