Göteborg Marathon 2021

Änmälan har öppnat!

Med lättnader i restriktioner ser det ut som att det kommer gå att genomföra ett lopp traditionellt lopp - det är detta scenarie som tävlingsledningen arbetar för. Men, på grund av den pandemi som vi lever i kan vi i dagsläget inte garantera att Göteborg Marathon kommer att kunna genomföras på ett traditionellt sätt. 

Om smittläget inte tillåter ett traditionellt lopp kommer det att vara möjligt att antingen flytta sin anmälan till 2022 eller springa ett virtuellt Göteborg Marathon/Halvmarathon 2021. Inga anmälningsavgifter kommer att återbetalas utan det är flytt till nästa år eller virtuellt lopp som erbjuds.

Informationen nedan baseras på att det kommer vara möjligt att genomföra ett traditionellt lopp. Självklart följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att säkerställa löparnas säkerhet.

Datum
Lördag 9:e  oktober 2021

Plats
Slottsskogsvallen

Start
11:00 Maraton
11:30 Halvmaraton
11.30 Duettstafett (2x10,5 km)

Tävlingscentrum

Friidrottens hus (nummerlappar och efteranmälan)
Slottsskogsvallen (start och mål).

Banan och vätskestationerna 
Banan är en vändpunktsbana och följer cykelbanan på den gamla banvallen vid kusten från Göteborg och söderut.

Den är flack och rak vilket ger goda förutsättningar att göra en bra tid. Vändpunkten är efter 10,6 km vid båtuppläggningen vid Lilla Amundön. Här går banan bitvis alldeles vid havet så räkna med att känna lite doft av tång och kanske se lite av den vackra skärgården. Halvmaralöpare springer ett varv och maratonlöpare två varv. Duettstafettlöpare springer bara till eller från vändpunkten. Banan är kontrollmätt i september 2015 av förbundsbanmätarna Anders Öhgren och Anders Östlund. Varje kilometer är markerad med en skylt.

Det finns vätskestationer på var fjärde kilometer utmed banan. Stationerna ligger vid 4,2 km, 8,4 km, 12,6 km, 16,8 km samt vid varvningen efter 21,1 km. På stationerna finns det vatten, sportdryck, Coca Cola samt banan och russin. Efter målgång får samtliga deltagare vatten, sportdryck och Coca Cola samt banan, kaffe/te och smörgås. Det finns möjlighet att få egen vätska/energi transporterad till vätskestationerna. Duettstafettlöpare får transport till och från vändpunkten. Mer information om detta kommer i tävälingspromemorian i början av oktober.

Här är länkar till 
karta över banan (Google Maps) och
banprofilen.

Anmälan
Anmälan är nu öppen på www.mittlopp.se

Du måste fylla minst 17 år under året för att få delta i maraton eller halvmaraton (Svenska Friidrottsförbundets regler). För Duettstafetten gäller att du måste fylla minst 12 år under året för att få delta.  

Sista anmälningsdag
9 oktober 2021 kl 10:00

Efteranmälan
Efteranmälan kan göras på tävlingsdagen i Friidrottens hus till en högre avgift i mån av plats. Se information om Anmälan ovan för startavgifter. Anmälan öppnar kl 9.00 och pågår till en halvtimme innan respektive lopp startar. Du kan betala med kontanter, Swish eller kort (VISA och Mastercard).

Denna information kan komma att ändras för att anpassas till rådande smittläge och restriktioner på tävlingsdagen.

Överlåtelse av startplats och namnändring 
Det är tillåtet att ta över en annans startplats om du anmäler det senast en timme före start. Du som tar över en startplats måste kunna visa att den som är anmäld har överlåtit startplatsen till dig. Det kostar 100 kr att göra en överlåtelse och namnbyte.

Byte av distans eller klass
Du kan byta distans och klass fram till den 30 september genom att kontakta Solvikingarnas kansli per e-post. Det går även bra att göra bytet på tävlingsdagen fram till en timme före start. Bytet förutsätter att klassen distansen eller klassen inte är fulltecknad. Om du byter från halvmaraton till maraton behöver du betala även mellanskillnaden i avgift. Du utgår då från avgifterna som gällde för maraton när du betalade din avgift för halvmaraton. Anmäler du dig och betalar för halvmara i april, men byter till mara i september, så kompletterar du med 50 kr. Väljer du att byta från maraton till halvmaraton så får du inga pengar tillbaka.

Anmälningsavgift
Anmälan är inte giltig innan avgiften är betald, dvs finns på Solvikingarnas konto. Perioderna nedan avser tidpunkt för betalning och är alltså oberoende av när du gjorde anmälan. Har du t.ex. anmält dig den 30 juni men betalar först den 7 juli så ska du betala 300 kr för halvmaraton. 

Period                    Maraton      Halvmaraton  Duettstafett (2x10,5 km)
1 jan - 30 jun              300 kr        250 kr         350 kr
1 jul - 31 aug              350 kr        300 kr         400 kr
1 sep - 7 okt               400 kr        350 kr         450 kr
Efteranmälan              450 kr        400 kr         500 kr

Reklamation / ångerrätt
En anmälan till våra lopp kan ångras fram till dess att betalning skett. En betald anmälan ses som definitiv och återlöses ej.

Om du tecknat Folksams Startklar eller Startklar Plus kan du vid skada återfå anmälningsavgiften via dem.
Läs mer om Folksams försäkring Startklar http://www.folksam.se/forsakringar/idrotta/startklar.

Nummerlappar
Nummerlappen hämtar du på tävlingsdagen i Friidrottens hus från kl. 9.00 till en halvtimme innan starten för respektive lopp, dvs kl 10.30 för maraton och kl 11.00 för halvmaraton. Kom gärna i god tid.

Alla löpare som anmält sig och betalt senast 29 september får sitt namn tryckt på nummerlappen.
Nummerlappen måste bäras synligt på framsidan i midjehöjd eller högre under hela loppet.

Denna information kan komma att ändras för att anpassas till rådande smittläge på tävlingsdagen.

Omklädning

Mera information angående möjligheter till omklädning kommer när tävlingsdagen närmar sig. 

Väskor och värdesaker kan lämnas in till en övervakad förvaring intill omklädningen i Slottsskogsvallen.

Resultat
Under tävlingsdagen finns en särskild anslagstavla för resultat (anslagstavlan kan komma att ersättas av elektroniska resultat). En kortare tid efter tävlingen publiceras resultaten på Solvikingarnas webbplats www.solvikingarna.se

Priser
I maraton utgår pris till de tre främsta i öppna seniorklassen samt vinnaren i respektive veteranåldersklass. Motionsklasserna har utlottade priser. Ett särskilt pris delas ut för banrekord.

I halvmaraton får de tre främsta männen och de tre främsta kvinnorna pris.

I duettstfetten får vinnande lag pris i alla klasser (kvinnor, män och mixed)

Alla som fullföljer sin distans får en medalj. Du kan välja att avstå din medalj och istället låta Solvikingarna skänka 20 kr till välgörande ändamål. Du avstår din medalj genom att lägga den du får i en särskild behållare i anslutning till målgången.

Prisutdelning
Prisutdelningen sker på Slottsskogsvallen framför huvudläktaren.

Halvmaraton och Duettstafetten
13.00 Män 
13.30 Kvinnor och mixlag i Duettstafetten 

Maraton
14.30 Män, klasserna upp till M 55
15.00 Kvinnor, klasserna upp till K 45
16.00 Män, M 60 och äldre
16.15 Kvinnor, K 50 och äldre

Banrekord
Maraton
Kvinnor: 2.54.47 Petra Skiöld (2012)
Män:      2.19.42 Lars Enqvist (1978)

 

Allmän information om de olika loppen
Maraton: I maraton finns både tävlingsklass och motionsklass för män och kvinnor. Tävlingen är en integrerad senior- och veterantävling i tävlingsklasserna vilket innebär att du som är veteran tävlar både i veteranklass och i den öppna seniorklassen.

Maxtid för maraton är 5 timmar och 30 minuter (2:35 vid varvning).

Vid anmälan används följande klasser:
K - Tävlingsklass kvinnor, öppen seniorklass
M - Tävlingsklass män, öppen seniorklass
K Mot - Motionsklass kvinnor
M Mot - Motionsklass män

För maratonloppet gäller att deltagare i tävlingsklass (ej motion) ska vara medlem i klubb ansluten till Svenska friidrottsförbundet alternativt klubb ansluten till friidrottsförbund i annat land.

Veteraner placeras automatiskt i rätt klass i resultatlistan. Det är full klassindelning, dvs 35-39, 40-44, 45-49, 50-54 osv. Vid mindre än två startande i en klass slås den samman med närmast yngre klass.

Halvmaraton: Halvmaraton har en allmän klass för män respektive kvinnor födda år 2003 eller tidigare.
Maxtid för halvmaraton är 4 timmar.
 

Tidtagning
Vi tar tiden med hälp av engångschip som sitter på baksidan av nummerlappen.  

Övrigt
Svenska friidrottsförbundets regler gäller. Du deltar på eget ansvar.

Se fullständiga anmälningsvillkor i samband med anmälan.

Solvikingarnas kansli når du säkrast genom e-post till kansli@solvikingarna.se. Du kan också pröva att ringa 031-21 15 89, men kansliet är inte regelbundet bemannat. 

Klasser

KlassDistansStartAvgift krExtra vid efteranm. kr
KMarathon11:00350100
K motionMarathon11:00350100
MMarathon11:00350100
M motionMarathon11:00350100
K Stafett2 x 10,5 km11:30400100
M Stafett2 x 10,5 km11:30400100
Mix Stafett2 x 10,5 km11:30400100
K öppenHalvmarathon11:30300100
M öppenHalvmarathon11:30300100